onsdag 21 november 2012

Sveriges naivaste man?

Anders Wallner (mp) skriver på Newsmill:
Självklart ska Sverige anpassas efter muslimer
Det är inte obehagligt eller hotfullt att anpassa Sverige efter mångfald.
Det innebär mer frihet för oss alla.
Vilken frihet finns i muslimska länder? Vakna Anders!

Vi måste stoppa den muslimska invandringen till Sverige. För våra barnbarns skull.

Inga kommentarer: